VedaPulse Leasen via operational of financial lease of toch eerst een demo aanvragen.VENDOR Operationele Lease.

U wilt graag gaan werken met het VedaPulse systeem maar u heeft misschien het afgelopen jaar al zoveel geïnvesteerd in uw praktijk dat u deze aanschaf nu niet kunt doen. Dan kunt het VedaPulse systeem nu ook leasen, er zijn twee mogelijkheden de operationele lease en de financiel lease.
Operationele leasing is een leasevorm waarbij de kredietverstrekker of lessor een deel van de economische eigendom behoudt door zelf in te staan voor het onderhoud van het voorwerp. Hiermee vermijdt de lessor het risico dat deze wel heeft bij financiële leasing. Daarbij kan een meer dan normale waardevermindering van het voorwerp optreden door gebrek aan onderhoud door de kredietnemer of lessee. De lessee krijgt het genot van het goed en het risico ligt nu aan zijn kant: een vermindering van het genoten voordeel door gebrek aan zorgen van de lessor. Daarvoor kunnen clausules van schadevergoeding ingebouwd worden. Dit is de meest traditionele vorm van leasing en lijkt op huur. Het grootste verschil tussen operationele leasing en huur is dat er bij de eerste een aankoopoptie is.
De looptijd bij operationele leasing is kort vergeleken met de economische levensduur. Daardoor is de opbrengst van de huurgelden kleiner dan het investeringsbedrag. Dat betekent dat het economisch risico na afloop van de lease voor de lessor is. Het risico wordt daarmee gedeeld tussen de lessor en lessee, wat gunstig is voor de laatste.
Meer weten over operationele lease klik op 

 


Lage Landen (Rabobank) Financiel Lease.

Financiële leasing is een leasevorm waarbij de kredietverstrekker of lessor enkel juridisch eigenaar blijft terwijl het volledige economisch eigendom (het genot, de verzekering, het onderhoud) overgaat op de kredietnemer of lessee. De lessor loopt daarbij het risico van waardevermindering. Het grootste verschil tussen financiële en operationele leasing is dat er bij de eerste het eigendom in principe bij de lessee ligt, waar bij operationele leasing een zakelijke vorm van huren is.

Financiële leasing is een product dat vaak gebruikt wordt voor de aanschaf van een auto, bedrijfswagen of vrachtwagen. Bij sommige aanbieders is het ook mogelijk zaken als computers, machines, scooters, motors en overige bedrijfsmiddelen met serienummer te financieren.

 

Past deze leasevorm meer bij u, dan belt u met de Lage Landen (Rabobank) tel:  040 233 99 11 

 


 

Kort samengevat, bij Operationele lease (huur) ligt het eigendom bij de leasemaatschappij en u de klant kunt het gehuurde aan het eind van de looptijd overnemen. Dit is overigens geen plicht. De lease termijnen kunnen als kosten geboekt worden en de btw kan verrekend worden.
En bij Financial lease is het apparaat gelijk van u en kunt u het apparat ik de boeken zetten als eigendom en dan de btw in 1 keer terug vorderen.