Auriculo Ooracupunctuur Module

Software-uitbreiding voor auriculotherapie

Auriculotherapie is een software uitbreiding voor het “VedaPulse Professional”-apparaat, dat relevante taken uitvoert van specialisten die werken met BAP’s van het ooraurikel. Deze module maakt een acupunctuurrecept  voor de behandeling, preventieve maatregelen en de verbetering van de gezondheid van een persoon. Het uiteindelijke recept is gebaseerd op de individuele gesteldheid van een patiënt en zijn meridionale balans. Er worden ook aanbevelingen gedaan over de keuze van BAP’s met betrekking tot het “leidende” oor.

Auriculotherapie (Latijn: auricula – “oor” of “ooraurikel” + Grieks: therapia – behandeling) is een methode die de BAP’s van het ooraurikel manipuleert voor doeleinden van behandeling en herstel van de gezondheid. Auriculotherapie-techniek, zoals gepresenteerd in deze methode, is gebaseerd op het Europese schema van de locatie van BAP’s. Dit systeem is oorspronkelijk gebaseerd op het werk van Paul Nogier wiens eerste studie in 1957 gepubliceerd werd. De studie over de correlatie tussen oorpunten en gezondheidstoestand was geïnspireerd op de traditionele behandelingswijze van rugpijnen met de methode van moxibustie van het ooraurikel. Nogier kwam op Corsica in aanraking met dezelfde methode van pijnverlichting. Na studies en observaties van de toestand van het aurikel maakte hij een kaart met 30 zones, die recentelijk een herziening onderging. Tegenwoordig zetten werknemers van het Paul Nogier Instituut in Frankrijk zijn werk voort.

Beïnvloeding van het ooraurikel was ook in China wijdverbreid. De eerste beschrijvingen van manipulaties met het ooraurikel zijn afkomstig van de vooraanstaande dokter van de Tang-dynastie -孫思邈 Sūn Sīmiǎo (581—682). De Chinese methode van oormanipulatie wordt耳针 ěrzhēn genoemd, acupunctuur van het oor met naalden. Tegenwoordig komen Chinese en Europese schema’s van BAP’s voor meer dan 80% met elkaar overeen. De punten van het ooraurikel worden behandeld met naaldacupunctuur, moxibustie met mini-moxes, elektro-acupunctuur, puntmassage, laser en LED-lichten en elektromagnetische velden.

De moderne specialist die acupunctuur van het ooraurikel gebruikt, moet meerdere taken uitvoeren, waarvan de belangrijkste het bepalen van de diagnose is, waarbij alle karakteristieken van de lichamelijke gesteldheid van het fysieke lichaam en geestesgesteldheid in aanmerking genomen moeten worden. De specialist moet ook een keuze maken uit de verscheidenheid van behandelfactoren en de verschillende benaderingen voor het maken van het acupunctuurrecept.
De expertuitbreiding van de auriculotherapie voor het “VedaPulse Professional”-apparaat stelt een gebruiker in staat de volgende oplossingen te implementeren:

  • Maak een individueel recept met in achtneming van de constitutionele en meridionale karakteristieken, evenals de klinische aspecten, de aanwezigheid van het pijnsyndroom en de dominante hersenhelft van de patiënt.
  • Pas tijdens 126 ziektes preventieve en recreatieve werking toe, op grond van het nosologische filter;
  • Normaliseer de functionele staat zonder het nosologische filter te gebruiken;
  • Uitleg in elk recept over de methodes en de duur van de impact op de punten;
  • Snelle schakeling naar de locatie van elk punt op het schema dankzij de interactiviteit van het acupunctuurrecept;
  • Bewaar het recept gedurende de hele kuur met gedetailleerde beschrijving en illustraties van de punten;
  • Haal informatie over 128 punten van het ooraurikel uit de atlas van de aurikelpunten;
  • Zoek op nummer en anatomische zone maar een punt in de auriculaire atlas.

De expertuitbreiding van de auriculotherapie is zeer nuttig voor specialisten die zowel de traditionele methodes van het prikkelen van de punten (massage, acupunctuur met naalden en moxibustie) als moderne apparatuur.

Basisfuncties van de auriculotherapie:

Met auriculotherapie kan een individueel recept gemaakt worden met inachtneming van de constitutionele en meridionale karakteristieken. Dit recept bevat een profiel van de individuele indicatoren gezien vanuit het oogpunt van de menselijke fysiologie (belangrijkste hersenhelft van het brein), Ayurveda (Vata, Pitta, Kapha) en TCM (circulatie van Qi door de meridianen). Als bij het maken van het recept voor de optie “Normalisering van de functionele staat” is gekozen, kunnen ook de 126 ziektes uit het nosologische filter inbegrepen worden, evenals het algeheel herstel van de gezondheid.

De software bevat een interactieve gids om elk punt en zijn beschrijving op het schema te bestuderen. De atlas van de biologisch actieve punten heeft informatie over 128 punten van het aurikel. De nummering telt door van punt 1 tot 128. Punt 72 heeft bijvoorbeeld zes variaties. Zoeken volgens de anatomische principes is ook mogelijk in de BAP-atlas; alle punten zijn verdeeld in 18 zones. Beschrijvingen van de punten en het recept kunnen voor educatieve doeleinden gebruikt worden. Met de software kan elk recept direct bewaard of uitgeprint worden. Daardoor kan het recept met gedetailleerde beschrijving aan de patiënt overhandigd worden.

Oor links

Oor rechts

Normalisatie advies

Door inzet van aanvullende apparatuur (gebruik van het “VedaPulse Home” apparaat) kan een specialist de Telemetriefunctie gebruiken en alle essentiële informatie ontvangen voor het maken van een recept of het controleren van de functionele staat van de patiënt via het internet. 

Ons bedrijf verzorgt educatieve webinars die theoretische en praktische vragen behandelen over het gebruik van de expertuitbreiding van de auriculotherapie. Als u VedaPulse en auriculotherapie gebruikt heeft u slechts 5 minuten nodig om individuele aanbevelingen voor acupunctuur te geven!

Wij raden u aan ons gratis webinar over het praktisch gebruik van de auriculotherapie te bekijken, dat gepresenteerd wordt door een TCM/CAM specialist, de reflextherapie-dokter. Dit webinar werpt licht op de basismethodes van het prikkelen van de punten en algoritmes wanneer deze methodes gebruikt worden met als voorbeeld de nieuwe expertuitbreiding. Het webinar is te vinden op www.vedapulseacupunctuur.nl onderaan de pagina.

error: Inhoud is beveiligd
Vraag een gratis demo aan!